ملات نسوز پایه سیمانی

Refractory mortar Sell

دسته بندی محصول:  ترکیبات بتون و ترکیبات ملات

قیمت:   6,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
انواع ملات نسوز ملات نسوز پایه گچ ملات نسوز پایه سیمانی ملات نسوز پایه خاک ملات نسوز عایق حرارتی ملات نسوز پوشش ضدحریق


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
همگرایان تولید
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
سازه نیرو هامون
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
سازه نیرو هامون
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  100
4,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
6,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  60
12,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  20
45,000 تومان
حداقل سفارش  20
25,000 تومان
حداقل سفارش  20
15,000 تومان
حداقل سفارش  20
10,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  100
2,500 تومان
حداقل سفارش  100
160,000 تومان
حداقل سفارش  10
1,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  20
12,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 تومان
حداقل سفارش  20
15,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 تومان
حداقل سفارش  10
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 تومان
حداقل سفارش  10
40,000 تومان
حداقل سفارش  100
4,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...