مقره خازنی 36 کیلوولت

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   1,500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
مقره خازنی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 10,000,000 تومان
نیرونوین
حداقل سفارش  1
1,700,000 - 2,000,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
3,150,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
200,000 - 300,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
368,490 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
391,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 10,000,000 تومان
نیرونوین
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 10,000,000 تومان
نیرونوین
حداقل سفارش  1
15,100,000 - 25,100,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
39,500,000 - 45,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
28,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...