مفتول گالوانیزه عایقکاری

Isolation Galvanized Wire

دسته بندی محصول:  سیم فولادی

توقف تولید و فروش

سیم عایق بندی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
جنرال بکسل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی محمود قراچورلو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی محمود قراچورلو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی محمود قراچورلو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
جنرال بکسل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی محمود قراچورلو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
جنرال بکسل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی محمود قراچورلو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
جنرال بکسل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی محمود قراچورلو


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...