معرف برمو تیمول بلو

دسته بندی محصول:  معرف های (شناساگر های) شیمیایی

توقف تولید و فروش

معرف برمو تیمول بلو برای آزمایشگاه میکروبیولوژی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 گرم
25,000 - 29,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
شهد کالا کار
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
شهد کالا کار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...