مخروط کله قندی شبرنگدار 100 سانتی متر

دسته بندی محصول:  سایر محصولات جاده ای

قیمت:   75,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
مخروط کله قندی شبرنگدار 100 سانتی متر یک نوع مانع موقتی است که در جاده ها بابت امنیت مورد استفاده قرار میگیرد ارائه توسط شرکت آذین ترافیک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 عدد
780,000 - 900,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  50 عدد
11,000 - 14,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 - 750,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
14,000,000 - 16,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سازه صنعت تمدن
حداقل سفارش  30 عدد
920,000 - 950,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 5,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  50 عدد
2,900 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  50 عدد
12,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  500 عدد
19,500 - 26,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 45,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 - 200,000 تومان
پیشگامان محصول گستر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
145,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
215,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...