ماستیک پلی یورتان تک جزیی

PU-Mastic

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

توقف تولید و فروش

این ماستیک به صورت تک جزئی طراحی پس از اجرا شدن در محل درزهای انبساطی و ژوئن ها، به لحاظ مجاورت با هوا به وضعیت جامد انعطاف پذیر با خاصیت کشسانی بسیار زیاد تبدیل شده و ماندگاری و ثبات کیفی دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  25 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  16 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...