ماده پلی راک (جایگزین رابیتس)

POLY ROCK

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

توقف تولید و فروش

پلی راک ماده ای دو جزیی بر پایه رزین های پیور اکرولیک سمنت می باشد این ماده جایگزین مناسب رابیتس است که با خاصیت چسبندگی بسیار بالا به صورت پاشش روی کلیه سطوح صیغل حتی شیشه قابل اجرا است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
510,000 - 660,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,800,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
660,000 - 700,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
500,000 - 580,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,200,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
740,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
400,000 - 450,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,800,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,400,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...