لوله بر آلمینیوم تایوان

pipe cutter 6-35

دسته بندی محصول:  سایر ابزار برش و شکل دهی

قیمت:   200,000 - 250,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
لوله بر آلمینیوم تایوان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع جوش و برش کارا سازه
حداقل سفارش  1 عدد
55,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فن آوری نوین الیما
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
پارس گلاس
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه تولیدی صنعت ابتکار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
16,500,000 تومان
ابزار صنعتی عزیزیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ابزار علی بابا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع جوش و برش کارا سازه
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 - 330,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 عدد
115,000 - 135,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 عدد
2,200,000 - 2,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 3,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 180,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 1,900,000 تومان
ابزار تاسیسات


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,900,000 - 4,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
380,400 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 155,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 425,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,200,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 4,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,800,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,980,000 - 4,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
138,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,700,000 - 8,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,490,000 - 1,690,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...