لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 سایز "۱۶

دسته بندی محصول:  لوله فولادی

توقف تولید و فروش

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 سایز "۱۶

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 شاخه
410,000 - 1,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
500,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
84,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
1,900,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
5,350,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
360,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
450,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
328,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
250,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
550,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
275,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
680,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
9,680 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
4,500,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  10000 شاخه
53,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
530,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
85,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
3,700,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
53,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 شاخه
750,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 شاخه
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
56,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
119,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
36,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
22,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
17,700 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
50,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
36,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
59,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
16,500 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
28,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
22,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
13,200 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
34,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
28,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
61,600 تومان


در حال ارسال اطلاعات...