لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 سایز "۱۶

دسته بندی محصول:  لوله فولادی

توقف تولید و فروش

لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 سایز "۱۶

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تکاب
حداقل سفارش  1 شاخه
330,000 - 1,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
230,000 - 1,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
330,000 - 1,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
230,000 - 2,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
430,000 - 980,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
330,000 - 2,300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  1 شاخه
430,000 - 1,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
213,000 - 1,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
230,000 - 1,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
215,000 - 2,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تکاب
حداقل سفارش  1 شاخه
230,000 - 1,160,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
130,000 - 11,560,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تکاب
حداقل سفارش  1 شاخه
313,000 - 1,800,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
پخش فولاد ماهان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تکاب


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 شاخه
34,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
33,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
630,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
17,700 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
27,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
20,900 تومان
حداقل سفارش  1 شاخه
23,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...