لنت و کفشک عقب سمند ملی

brake pad for Samand

دسته بندی محصول:  سیستم ترمز

توقف تولید و فروش

تولید اصطکاک در سیستم ترمز، با لنت‌ است. لنت‌ها روی دیسک‌ها فشرده می‌شوند و اصطکاک بین لنت و دیسک، موجب کاهش سرعت خودرو می‌شود. طول عمر لنت ترمز حدود ۸۰ هزار کیلومتر سازنده: (دیناپارت)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 قطعه
40,000 16,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
36,000 19,800 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
230,000 184,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
320,000 256,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
36,000 19,800 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
41,000 16,400 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
185,000 111,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
75,000 52,500 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
310,000 248,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
230,000 161,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
630,000 567,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
185,000 148,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
150,000 90,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
250,000 225,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
120,000 84,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
40,000 16,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
175,000 140,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
375,000 300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...