لنت عقب سمند ملی با شماره فنی 71063

Samand Melli rear pad with technical number 71063

دسته بندی محصول:  سیستم ترمز

قیمت:   95,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
لنت عقب سمند ملی باشماره فنی 71063 دارای ایمنی-راحتی-دوام پایداری و ثبات ضریب اصطکاکی یکپارچگی توقف تحت هر شرایطی رسانایی حرارتی مناسب داشتن خط ترمز مناسب بی صدا جذب ارتعاشات خصوصیات برگشت پذیری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5
13,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4
70,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
45,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  5
25,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
38,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10
1,500 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
12,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4
80,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
77,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
96,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
139,100 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  5
22,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
2,500 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
155,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  1
97,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
72,997 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1
165,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
90,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
78,540 تومان
حداقل سفارش  1
165,000 تومان
حداقل سفارش  1
101,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000 تومان
حداقل سفارش  1
148,270 تومان
حداقل سفارش  1
81,000 تومان
حداقل سفارش  1
78,000 تومان
حداقل سفارش  1
95,000 تومان
حداقل سفارش  1
144,000 تومان
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
حداقل سفارش  1
56,000 تومان
حداقل سفارش  3
49,000 تومان
حداقل سفارش  1
82,000 تومان
حداقل سفارش  1
97,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...