لنت عقب سمند ملی با شماره فنی 71063

Samand Melli rear pad with technical number 71063

دسته بندی محصول:  سیستم ترمز

قیمت:   191,702 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
لنت عقب سمند ملی باشماره فنی 71063 دارای ایمنی-راحتی-دوام پایداری و ثبات ضریب اصطکاکی یکپارچگی توقف تحت هر شرایطی رسانایی حرارتی مناسب داشتن خط ترمز مناسب بی صدا جذب ارتعاشات خصوصیات برگشت پذیری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
103,672 تومان
حداقل سفارش  1
112,500 تومان
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
حداقل سفارش  1
203,871 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
حداقل سفارش  1
97,500 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
206,250 تومان
حداقل سفارش  1
106,250 تومان
حداقل سفارش  1
126,250 تومان
حداقل سفارش  1
106,250 تومان
حداقل سفارش  1
118,750 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
حداقل سفارش  1
101,250 تومان
حداقل سفارش  1
112,500 تومان
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
حداقل سفارش  1
197,500 تومان
حداقل سفارش  3
61,250 تومان


در حال ارسال اطلاعات...