لنت عقب سمند ملی با شماره فنی 71063

Samand Melli rear pad with technical number 71063

دسته بندی محصول:  سیستم ترمز

قیمت:   153,362 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
لنت عقب سمند ملی باشماره فنی 71063 دارای ایمنی-راحتی-دوام پایداری و ثبات ضریب اصطکاکی یکپارچگی توقف تحت هر شرایطی رسانایی حرارتی مناسب داشتن خط ترمز مناسب بی صدا جذب ارتعاشات خصوصیات برگشت پذیری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
107,000 تومان
گروه خودرویی خادم
حداقل سفارش  10
3,500 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
145,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  1
198,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  1
46,500 تومان
گروه خودرویی خادم
حداقل سفارش  5
12,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  5
13,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5
25,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  10
8,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
450,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  2
240,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4
65,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
145,000 تومان
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  6
60,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسپار پارت EMCO
حداقل سفارش  1
107,000 تومان
گروه خودرویی خادم


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
90,000 تومان
حداقل سفارش  1
86,394 تومان
حداقل سفارش  1
143,000 تومان
حداقل سفارش  1
163,097 تومان
حداقل سفارش  1
144,000 تومان
حداقل سفارش  1
81,000 تومان
حداقل سفارش  1
165,000 تومان
حداقل سفارش  1
95,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
حداقل سفارش  1
101,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000 تومان
حداقل سفارش  1
78,000 تومان
حداقل سفارش  1
97,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000 تومان
حداقل سفارش  1
88,000 تومان
حداقل سفارش  3
49,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...