لام میکروسکوپ مدل 7102

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   16,000 - 22,000 تومان / کارتن

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
72 عددی
50 بسته
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
لام میکروسکوپ مدل 7102 ، ارائه شده توسط شرکت دانش افزار نفیس ایلیا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
2,637 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
289,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
450,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 کارتن
60,810 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
256,400 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
185,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
880,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
750,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
279,700 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
12,480 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
10,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
428,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
230,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...