لامپ هالوکاتد دستگاه جذب اتمی

Hollow cathode Lamp

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   8,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
1-لامپ هالوکاتد جذب اتمی جهت دستگاه های PG ، Rayleigh ، Varian ، Shimadzu ، GBC ، Perkin Elmer2

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
250,000,000 - 270,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
200,000,000 - 500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
47,000,000 - 53,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 1,600,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
17,000,000 - 42,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
120,000,000 - 127,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
130,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 96,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
700,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
80,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...