لامپ هالوکاتد دستگاه جذب اتمی

Hollow cathode Lamp

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   100,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
لامپ هالوکاتد جذب اتمی جهت دستگاه های PG ، Rayleigh ، Varian ، Shimadzu ، GBC ، Perkin Elmer2

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
21,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 18,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
34,000,000 - 58,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...