لاستیک کوپلینگ 6 پر

HRC Spider Coupling Rubber

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

قیمت:   19,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
در ابعاد مختلف و با متریال پلی یورتان (پلی اورتان)، لاستیکی و پی وی سی (PVC) تولید می شود. لاستیک کوپلینگ 6 پر | کیمیا صنعت یا (لاستیک کوپلینگ 8 پر) در تیپ های مختلف پره دار قابل تولید می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 عدد
6,000 - 10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
60,000 - 600,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
150,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
6,000 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
10,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
70,000 - 1,700,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
2,500 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
50,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
2,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 850,000 تومان
لاستیک سازی نوین صنعت دهناد نیک
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
5,000 - 12,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
65,000 - 115,000 تومان
لاستیک سازی نوین صنعت دهناد نیک
حداقل سفارش  10 عدد
70,000 - 700,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
300,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 10,000 تومان
لاستیک سازی نوین صنعت دهناد نیک
حداقل سفارش  10 عدد
200,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
1,000,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
306,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
257,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,306,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
19,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
122,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
83,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,208,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
93,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,503,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
1,010,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
162,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
79,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
121,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...