قوطی کیلویی با قطر 105 میلیمتر درب پیچی

دسته بندی محصول:  قوطی

توقف تولید و فروش

قوطی فلزی کیلویی (کوارت) با قطر 105 میلیمتر درب پیچی در صنایع چاپ و قوطی سازی تکتین فلز نمونه با ارتفاع مختلف ارایه میگردد. این قوطی مورد مصرف در صنایع چسب میباشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
17,000 - 35,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  500 عدد
29,000 - 31,000 تومان
قوطی سازی حسام
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 13,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1000 عدد
5,000 - 6,500 تومان
قوطی سازی مهران
حداقل سفارش  5000 عدد
11,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 - 35,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 - 13,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 - 17,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 - 55,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 3,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  500 عدد
35,000 - 45,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 - 12,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  500 عدد
10,000 - 13,000 تومان
قوطی سازی حسام
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 35,000 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 - 3,500 تومان
پارس قوطی آذران
حداقل سفارش  30000 عدد
5,000 - 10,000 تومان
پارس قوطی آذران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15000 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...