قوزک بند لیگامانی تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

قوزک بند لیگامانی تن یار با ایجاد فشار محیطی متمرکز و کلی همراه با حفظ تعادل گرمایی مناسب از قوزک پا حمایت می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
271,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
4,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
8,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
9,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
186,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
578,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
480,000 - 650,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
3,900,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
514,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
3,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
9,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
570,000 - 800,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
426,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
645,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
143,000 تومان
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...