قوزک بند لیگامانی تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

قوزک بند لیگامانی تن یار با ایجاد فشار محیطی متمرکز و کلی همراه با حفظ تعادل گرمایی مناسب از قوزک پا حمایت می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
375,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
180,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
244,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1
250,000 - 1,000,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
342,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
250,000 - 700,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 60,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
310,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
431,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
316,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
250,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 6,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
231,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
143,000 تومان
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...