قوزک بند لیگامانی تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

قوزک بند لیگامانی تن یار با ایجاد فشار محیطی متمرکز و کلی همراه با حفظ تعادل گرمایی مناسب از قوزک پا حمایت می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
65,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
186,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
167,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
101,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
578,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
636,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
479,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,300,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
304,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
13,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
6,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
320,000,000 - 350,000,000 تومان
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
126,000 تومان
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...