قطعه پکینگ پلی یورتان (Polyurethane packing)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه پکینگ پلی یورتان (Polyurethane packing) پکینگ ها سیل های متحرکی هستند که برای آب بندی پیستون و شافت پمپ ها استفاده میشوند. جنس آنها معمولا از لاستیک طبیعی و مصنوعی یاپلاستیک میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
210,000 - 1,100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
65,000 - 120,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  2
550,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000
700 - 1,200 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
157,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  100
13,000 - 32,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
1,000,000 - 5,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
5,500 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
150,000 - 1,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
26,000 - 255,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  30
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
55,000 - 550,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
65,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
550,000 - 5,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
100,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
21,000 - 35,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
600 - 6,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...