قطعه پکینگ پلی یورتان (Polyurethane packing)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه پکینگ پلی یورتان (Polyurethane packing) پکینگ ها سیل های متحرکی هستند که برای آب بندی پیستون و شافت پمپ ها استفاده میشوند. جنس آنها معمولا از لاستیک طبیعی و مصنوعی یاپلاستیک میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  11995
250 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
950 - 1,250 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
1,460,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
7,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
110,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
700,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
150,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000
1,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
40,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...