فیکسچرهای آلومینیومی با زاویه 90 درجه

دسته بندی محصول:  پنجره

توقف تولید و فروش

فیکسچرهای آلومینیومی با زاویه 90 درجه ، فیکسچرهای آلومینیومی تولید شده در آلومینیوم پیمان قابلیت استفاده در کلیه مقاطع شرکت های تولیدی سطح کشور

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 - 800,000 تومان
بهسامان انرژی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  11 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 450,000 تومان
بهسامان انرژی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
800,000 - 950,000 تومان
بهسامان انرژی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...