فوق روان کننده جهت بتن ریزی یا کیفیت بالا در هوای گرم

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

قیمت:   30,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
فوق روان کننده جهت بتن ریزی یا کیفیت بالا در هوای گرم که با افزایش روانی بدون آب افتادگی و جداشدگی دانه ها جهت بتن ریزی با پمپ در ارتفاع و سازه های پر آرماتور ،سقف و ستون کاربرد دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
3,500 - 7,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
112,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
سپید گچ ساوه
حداقل سفارش  20 ليتر
32,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 ليتر
41,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  24 ليتر
42,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
540,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
90,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
25,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000 تومان
حداقل سفارش  9 ليتر
160,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
1,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
6,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
2,500 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
15,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
9,000 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
160,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
60,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
10,000 - 50,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...