فن بین کانالی لاین ونت سری VLN-10C2S کد 1215

Line Went Inter-channel fan VLN-10C2S Series Code 1215

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

فن بین کانالی لاین ونت دارای ناحیه مکش و تخلیه دایره ای شکل و برای نصب در کانال های گرد استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2,140,000 - 2,201,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
107,730,000 - 110,808,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
1,174,000 - 1,207,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
1,463,000 - 1,504,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
5,212,200 - 5,361,120 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
80,765,000 - 83,072,520 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
2,246,000 - 2,310,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
17,000,000 - 20,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
2,012,000 - 2,070,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
816,000 - 840,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...