فرش ماشینی1000 شانه مدل اریکا تراکم 3000

دسته بندی محصول:  فرش

توقف تولید و فروش

فرش ماشینی1000 شانه مدل اریکا که از جدیدترین محصولات فرش ماهور می باشد تراکم 3000 ، تعداد گره در هر متر مربع1،000،000 این فرش دارای 4 رنگ سورمه ای فیروزه ای و کرم و روناسی می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش و هنر ایرانی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش صدیق تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش و هنر ایرانی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش صدیق تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
عالی نسب تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش و هنر ایرانی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فرش خورسند


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...