عایق سرما و گرما و صدای پودری

cold , heat and sound insulation powder

دسته بندی محصول:  سایر مصالح عایق بندی گرما

قیمت:   120,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
بااجرای این نوع عایق حرارتی، برودتی ساختمان مشمول مقررات ملی خواهد شدو ساختمان در برابر حریق و صدا نیز مقاوم خواهد شد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
80,000 - 600,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
53,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
25,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
541,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
33,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
70,000 - 94,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
99,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
2,320 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
22,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
79,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
424,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
36,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
70,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
20,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
40,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
10,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
15,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
90,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
60,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
9,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
250,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
15,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
45,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
90,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
90,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...