عایق الاستومری رولی 13میلیمتر پافلکس ترکیه

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

توقف تولید و فروش

عایق الاستومری رولی 13 میلیمتر پافلکس ترکیه بازرگانی آتا صنعت سانا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر مربع
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
700,000 - 1,500,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 متر مربع
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
2,100 - 6,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 متر مربع
22,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 متر مربع
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
0 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  25 متر مربع
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 متر مربع
50,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25 متر مربع
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000 - 100,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  20 متر مربع
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000 - 100,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 متر مربع
25,000 - 300,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,250 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر مربع
0 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20 متر مربع
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 متر مربع
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
6,600 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر مربع
0 تومان
مواد مهندسی تیوا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 متر مربع
22,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
34,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
28,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
59,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
28,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
50,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
33,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
27,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
56,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
36,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
119,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
22,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
56,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
67,600 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
25,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
79,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...