عایق الاستومری رولی ضخامت 13 میلی‌متر پشت چسب دار

Rolled elastomeric insulation 13 mm thick adhesive back

دسته بندی محصول:  سایر مصالح عایق بندی گرما

توقف تولید و فروش

عایق الاستومری رولی ضخامت 13 میلیمتر،عایق الاستومری رولی ضخامت 13 میلیمتر پشت چسب دار ،عایق رولی پشت چسب دار ،عایق رولی الاستومری پشت چسب دار ،عایق کی فلکس ارائه شده توسط شرکت بازرگانی آتا صنعت سانا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  30 متر مربع
115,000 - 165,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  2 متر مربع
5,500 - 39,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر مربع
120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
125,000 تومان
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  30 متر مربع
70,000 - 95,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
125,000 تومان
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  30 متر مربع
57,000 - 77,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر مربع
125,000 تومان
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  1 متر مربع
61,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  2 متر مربع
8,000 - 78,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  30 متر مربع
93,000 - 124,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  2 متر مربع
4,000 - 33,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  2 متر مربع
6,500 - 43,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  30 متر مربع
70,000 - 94,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
41,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  2 متر مربع
4,900 - 36,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر مربع
125,000 تومان
گروه صنعتی سانا عایق


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 متر مربع
34,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
22,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
17,700 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
50,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
119,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
28,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
36,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
13,200 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
67,600 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
22,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
59,900 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
56,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
16,500 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
36,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
28,000 تومان
حداقل سفارش  2 متر مربع
56,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...