ظرف بیضی پرشیا پلاستیک

oval container

دسته بندی محصول:  فرآوری لاستیک

قیمت:   100,000 - 1,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
بیضی دربدار یکی از محصولات تولیدی با برند پرشیا پلاستیک می باشد. از مواد اولیه PET تولید شده است. برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
5,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
50,000 - 350,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
3,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
4,500 - 250,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
50,000 - 350,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
5,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
5,000 - 25,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
3,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
30,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  50
300 - 4,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...