طراحی قالب

دسته بندی محصول:  خدمات طراحی اجزا مکانیکی عمومی

توقف تولید و فروش

صنعتکده مازیار آماده طراحی و مدلسازی کامپیوتری انواع قالبهای تزریق پلاستیک، لاستیک و دایکاست و باکالیت می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
15,000 تومان
تجهیزات صنعتی جلائیان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 10,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 12,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 8,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
450,000 - 500,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 40,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 35,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 8,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 10,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
300,000 - 500,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 10,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
450,000 - 500,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 4,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 50,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 5,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 25,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
200 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...