ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، قطر 40،70،85 mm ارتفاع30،mm،5540 قطر پیچmm ،14،12،8

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 عدد
13,000 - 20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
8,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
35,000 - 70,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
55,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  20 عدد
15,000 - 150,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000 عدد
400 - 800 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
205,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  10 عدد
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
17,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  100 عدد
23,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
5,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 350,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
6,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  6000 عدد
250 - 500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
65,000 - 140,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  2000 عدد
1,100 - 2,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...