ضربه گیر ستون لاستیکی مدل 90 cm

Corner Guard 90 cm

دسته بندی محصول:  تجهیزات پارکینگ

قیمت:   85,000 - 95,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
از دیوارها و ستون های ساختمان های خود با ضربه گیرهای شرکت ایمن ترافیک ایرانیان محافظت کنید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 100,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 2,750,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
260,000 - 300,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
75,000 - 90,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 600,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  3 قطعه
1,800,000 - 3,600,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 360,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
130,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 - 650,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 - 1,500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
65,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12 قطعه
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  12 قطعه
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  12 قطعه
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  24 قطعه
15,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
950,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 قطعه
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 - 48,000 تومان
حداقل سفارش  50 قطعه
20,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  20 قطعه
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  12 قطعه
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
80,000 - 95,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...