صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "1

Heavy-duty brass fitting of Italian wire "1

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   408,975 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "1/2 - از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ -صافی فشار 20 بار سیم ایتالیا -پخش محصولات سیم ایتالیا- صافی سیم سنگین سیم


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 360,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
16,100,000 - 17,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 5,300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
31,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 760,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
34,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
33,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
630,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
27,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
66,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...