صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "3

Heavy-duty brass fitting of Italian wire "3

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   3,112,305 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "1/2 - از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ -صافی فشار 20 بار سیم ایتالیا -پخش محصولات سیم ایتالیا- صافی سیم سنگین سیم


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 7,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 4,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
210,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 - 46,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
4,100,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,500,000 - 20,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
7,600,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
34,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...