صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "3

Heavy-duty brass fitting of Italian wire "3

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   3,112,305 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
صافی برنجی سنگین سیم ایتالیا سایز "1/2 - از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ -صافی فشار 20 بار سیم ایتالیا -پخش محصولات سیم ایتالیا- صافی سیم سنگین سیم


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
410,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,550,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
7,100,000 - 8,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
71,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
41,000 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 - 4,550,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
310,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 1,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
61,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...