شیر یکطرفه فنری طرح یورک D.N

دسته بندی محصول:  سایر قطعات شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر یکطرفه فنری طرح یورک D.N تمام برنجی از سایز "1/2 و "3 همراه با 5 سال ضمانت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1
61,000 - 5,900,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1
6,000 - 450,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
190,000,000 - 230,000,000 تومان
تدبیر صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1
2,269,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
61,000 - 59,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
310,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
35,000,000 - 42,000,000 تومان
تدبیر صنعت
حداقل سفارش  1
140,000,000 - 165,000,000 تومان
تدبیر صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1
41,000 - 490,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...