شیر پروانه ای چدنی کیتز ژاپن KITZ VALVE DJ

دسته بندی محصول:  شیر فلکه توپی

قیمت:   100,000 - 6,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیر پروانه ای کیتز ژاپن با جنس چدن فشار PN16 از سایز "2 تا "8

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
11,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
17,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
16,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
18,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
11,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
110,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
91,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
22,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
310,000 - 450,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
13,000 - 822,220 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
17,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...