شیر پروانه ای چدنی کیتز ژاپن KITZ VALVE DJ

دسته بندی محصول:  شیر فلکه توپی

قیمت:   100,000 - 6,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیر پروانه ای کیتز ژاپن با جنس چدن فشار PN16 از سایز "2 تا "8

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1
5,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
600 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,500 - 500,050 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
95,230 - 822,220 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
5,500 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
5,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
83,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
10,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 - 1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000 - 700,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...