شیر پروانه ای لاگ

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر لاگ به 2 صورت اهرمی و گیربکسی از سایز 50-300 میلی متر و فشار 10 - 16 یار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5,658,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
6,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
80,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
371,910 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
6,000 - 555,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
25,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
35,000 - 440,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,500 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
785,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
7,600,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
6,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...