شیر پروانه ای فلنج دار

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای پروانه ای در کلیه تأسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و خام و هم چنین سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد جهت قطع و وصل جریان به کار برده می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
170,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 6,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,300,000 - 6,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
2,100,000 - 3,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
8,100 - 555,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,100 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,100 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
500,000 - 1,560,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
615,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
350,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
7,100 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
3,800,000 - 4,500,000 تومان
تولیدی راد دار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...