شیر پروانه ای فلنج دار با عملگر برقی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

سایز 100 - 3000 میلی متر - فشار 10 - 40 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
408,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
364,980 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
35,900 - 330,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
280,770 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
200,000 - 350,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
5,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,115,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
6,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
50,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
400 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,137,990 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1
900,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...