شیر پروانه ای فلنج دار با عملگر برقی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای پروانه ای در کلیه تأسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و خام و هم چنین سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد جهت قطع و وصل جریان به کار برده می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
70,000 - 81,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
800,000 - 910,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
45,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,100 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
597,660 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,600,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
41,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
15,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
150,000 - 5,300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
3,700,000 - 4,700,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
10,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 26,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...