شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) با عملگر برقی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای پروانه ای ویفری جهت قطع و وصل یا کنترل جریان سیال استفاده می گردد. در صورتیکه سیال آب باشد تا دمای 80 درجه سانتیگراد و سرعت عبوری حداکثر 3 متر بر ثانیه می توان از این شیر استفاده نمود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
171,150 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
371,910 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
736,050 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,337,490 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
110,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
61,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
800,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1
191,730 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
16,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
41,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,600,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
310,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
28,000,000 - 30,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
120,000 - 2,800,000 تومان
توسعه فنون آتیه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...