شیر هوای دیسکی (خلا شکن)

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر هوای دیسکی (خلا شکن): به منظور جلوگیری از تخریب و مچاله شدن خطوط هنگام خروج کنترل نشده سیال به مقدار زیاد به هر دلیلی مثل شکستگی لوله و...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
40,000 - 330,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
60,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
65,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
8,000 - 555,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
450,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 9,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,263,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
6,115,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
30,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1 - 10 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
15,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
36,000,000 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,817,445 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...