شیر های اطمینان نیروگاهی

HC/HCI/HE Safety Valves

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر های اطمینان نیروگاهی مطابق استاندارد ASME section1 طراحی و قطعات داخلی آنها که در ارتباط مستقیم با سیال می باشند از متریال آلیاژی خاص انتخاب شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
35,000 - 440,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,800,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
6,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
500,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,337,490 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
65,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
710,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,946,765 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
25,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
5,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
45,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
226,695 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,949,220 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,500 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...