شیر های اطمینان نیروگاهی

HC/HCI/HE Safety Valves

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر های اطمینان نیروگاهی مطابق استاندارد ASME section1 طراحی و قطعات داخلی آنها که در ارتباط مستقیم با سیال می باشند از متریال آلیاژی خاص انتخاب شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,144,120 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 7,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
150,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
120,000 - 2,800,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
410,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,510,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
110,000 - 41,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
210,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,112,305 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
785,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...