شیر هاول بانکر

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

سایز 500 - 2000 میلی متر - فشار 6 الی 40 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
20,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,949,220 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
1,000,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
10,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
400 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,800,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,660 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
710,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
5,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
5,658,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,995,985 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...