شیر نمونه برداری (تست آب) دیگ بخار

BRONZE GLOBE TEST VALVE

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر نمونه برداری (تست آب) دیگ بخار این شیر می تواند به عنوان شیر نمونه برداری آب دیگ بخار و سایر موارد مشابه استفاده شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
100,000 - 4,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
142,905 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
140,000 - 150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
15,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
30,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
60,000 - 520,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
7,544,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,138,240 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
180,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
21,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...