شیر نمایش گر سطح آب (آبنما)

LIQUID LEVEL GAGE

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر نمایش گر سطح آب (آبنما) بر روی مخازن تحت فشار، منبع و غیره در بسیاری از صنایع و برای مایعات مختلف نصب شده و به عنوان نمایشگر سطح مورد استفاده قرار می گیرند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
20,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
1,137,990 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
80,000 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
3,700,000 - 4,700,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
597,660 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,570,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
450,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
50,000 - 9,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 4,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
502,845 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
400,000 - 760,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...