شیر مستقیم کنترل فشار دیگ بخار

BRONZE GLOBE VALVE straight tapper

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر مستقیم کنترل فشار دیگ بخار این شیر با داشتن طرح ساده و ساختمان محکم از عملکردی قابل اعتماد در دوره های طولانی کار برخوردار است و به منظور قطع و وصل یا تنظیم جریان در صنایع مختلف بکار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4,100,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,226,400 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
500,000 - 6,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
722,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
600,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
45,000 - 31,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,100,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,800,000 - 4,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
15,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
140,000 - 150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 30,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
810,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...