شیر مستقیم کنترل فشار دیگ بخار

BRONZE GLOBE VALVE straight tapper

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر مستقیم کنترل فشار دیگ بخار این شیر با داشتن طرح ساده و ساختمان محکم از عملکردی قابل اعتماد در دوره های طولانی کار برخوردار است و به منظور قطع و وصل یا تنظیم جریان در صنایع مختلف بکار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5,658,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,226,400 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 4,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
310,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
41,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
20,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
715,000 - 1,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
210,000 - 2,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,100,000 - 9,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,600,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
15,500,000 - 26,000,000 تومان
تولیدی راد دار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...