شیر فلکه چدنی کشویی 4 اینچ ( Gate Valves )

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر فلکه چدنی سوزنی 4 اینچ ( Globe Valves ) خرید و فروش شیر فلکه چهار اینچ قیمت مناسب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 قطعه
61,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
180,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
3,138,240 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
3,800,000 - 4,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
210,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
910,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
55,000 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
7,600,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...