شیر فلکه چدنی سوزنی 8 اینچ ( Globe Valves )

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر فلکه چدنی سوزنی 8 اینچ ( Globe Valves ) خرید و فروش شیر فلکه هشت اینج قیمت مناسب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
15,500,000 - 26,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 - 710,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,946,765 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
191,730 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
41,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,337,490 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,570,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
18,100,000 - 19,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
408,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...