شیر توپی "2 اینچ کلاس 300 WCB

BALL VALVE " 2

دسته بندی محصول:  شیر فلکه توپی

توقف تولید و فروش

شیر توپی "2 اینچ کلاس 300 ر مواردی کاربرد دارد که نیاز مصرف کننده قطع و وصل کامل سیال است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
11,000 - 620,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
110,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1
91,000 - 150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
7,000 - 680,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
21,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 820,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
19,000 - 990,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 580,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
59,000,000 - 85,000,000 تومان
تدبیر صنعت
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
400,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 650,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,100 - 590,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...