شیر توپی "16 اینچ کلاس 150 WCB

16" Globe valve

دسته بندی محصول:  شیر فلکه توپی

توقف تولید و فروش

شیر توپی "16 اینچ کلاس 150شیرهایی با حرکت چرخشی میباشند که در آنها از مجرا بندی که به شکل کروی می‌باشد استفاده میشود.که این مجرابندها برای باز و بسته کردن جریان مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
16,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
310,000 - 450,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1 عدد
91,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
13,000 - 822,220 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 200,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
17,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
22,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
17,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 7,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پارس فلز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...