شیر توپی " 3/4 اینچ کلاس 150 WCB

Globe valve " 3/4

دسته بندی محصول:  شیر فلکه توپی

توقف تولید و فروش

شیر توپی " 3/4 اینچ کلاس 150 شیرهایی با حرکت چرخشی می باشند که در آنها از مجرابندی که به شکل کروی می باشد استفاده میشود. که این مجرابندها برای باز و بسته کردن جریان مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
600 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,980,000 تومان
شایان فناور زاگرس
حداقل سفارش  1
10,000 - 200,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
300 - 30,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
550 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
952,300 - 82,222,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,500 - 50,005,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
600 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
500 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1
100,000 - 7,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فروشگاه پایدار بخار
حداقل سفارش  1
83,000 - 10,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1
500 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 6,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
5,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...