شیر توپی " 3/4 اینچ کلاس 150 WCB

Globe valve " 3/4

دسته بندی محصول:  شیر فلکه توپی

توقف تولید و فروش

شیر توپی " 3/4 اینچ کلاس 150 شیرهایی با حرکت چرخشی می باشند که در آنها از مجرابندی که به شکل کروی می باشد استفاده میشود. که این مجرابندها برای باز و بسته کردن جریان مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
310,000 - 490,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
21,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
59,000,000 - 85,000,000 تومان
تدبیر صنعت
حداقل سفارش  1
11,000 - 820,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 690,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
91,000 - 150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
110,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 620,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 650,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
7,000 - 680,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 5,880,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
120,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,100 - 590,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
19,000 - 990,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...