شیر توپی " 1/2 اینچ کلاس 150 WCB

Globe valve " 1/2

دسته بندی محصول:  شیر فلکه توپی

توقف تولید و فروش

شیر توپی " 1/2 اینچ کلاس 150 شیرهایی با حرکت چرخشی می باشند که در آنها از مجرا بندی که به شکل کروی می باشد، استفاده می شود.که این مجرابندها برای باز و بسته کردن جریان مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
11,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
10,000 - 200,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
100,000 - 7,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
11,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1
11,000 - 620,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
21,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 5,150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
91,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 6,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
7,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 460,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 820,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
110,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پارس فلز
حداقل سفارش  1
15,100 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
11,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...