شیر تغذیه راد دار2 اینچ چدنی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   5,300,000 - 6,300,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شیر تغذیه راد دار FC ، شیر تغذیه سایزهای : 2 شیر تغذیه راد دار چدنی فلانچ دار کلاس 150

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
210,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
210,000 - 21,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,100,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
410,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 7,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
410,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
310,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 - 26,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,800,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,200,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,400,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,700,000 - 5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,900,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...